Lederen som aktionsforsker

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Vi oplever i disse år en fornyet interesse for aktionsforskning som tilgang til at arbejde med forandring, læring og udvikling i både offentlige og private organisationer. Særligt i Skandinavien har aktionsforskning fået en renæssance de senere år, og mange varianter er blevet udviklet indenfor rammen af aktionsforskning tilpasset forskellige organisationer og professioner samt deres udviklingsbehov i de konkrete kontekster.
Meget tyder på, at organisationer både bliver mere robuste og bæredygtige, når de ansatte inddrages som kompetente aktive bidragydere i forandringsprojekter, hvor de indgår i dialoger og kreative processer med at konstruere og forandre organisationen på nye, mere velfungerende måder. Dette gælder såvel i forhold til opbygning af gode og motiverende samarbejdsrelationer som i forhold til at finde bedre måder at løse organisationens kerneopgaver på.
I denne bog peges der på vigtigheden af dialog, anerkendelse, indflydelse, engagement gennem deltagelse, meningsskabelse, medvirken til kreative løsninger på udfordringer, problemer og forandringsønsker, samt på vigtigheden af, at lederen ikke forsøger at udvikle organisationen i et tomrum, men netop i samspil med det organisatoriske fællesskab og i relation til organisationens omverden. Således kan det vellykkede aktionsforskningsprojekt føre til udvikling af organisationens kerneydelser, styrket arbejdsglæde og motivation hos de ansatte samt udvikling af bæredygtige lærings- og arbejdsfællesskaber i organisationen som helhed.
Bogen har fokus på helhedsorientering, organisatorisk læring, samskabelse, relationel ledelse og lederen i rollen som aktionsforsker med inddragelse af ansatte, brugere, klienter, kunder, borgere og andre relevante interessenter. Aktionsforskning er en af de tilgange, der vinder stigende indpas og som er udtryk for en orientering mod nye ledelsesformer, læringsteorier og tilgange til organisationsforandringer, der lægger vægt på samarbejde, relationer, fælles refleksivitet og dialogiske læreprocesser. Det vil med andre ord sige forståelser af ledelse, hvor ledelse opfattes som noget, der udvikles i fællesskab i et samskabende, meningsskabende og emergerende perspektiv.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg C
PublisherSamfundslitteratur
Edition1
Number of pages191
ISBN (Print)9788759333181
ISBN (Electronic)9788759337080
Publication statusPublished - 29 Jul 2020

Cite this