Letbeton 1

Translated title of the contribution: Leightweight concrete 1

E.V. Meyer, P. Nerenst

  Research output: Book/ReportBook

  Abstract

  Denne SBI-anvisning giver en orienterende gennemgang af alle de forhold ved letbeton, som det er gavnligt for de fleste af byggeriets folk at have viden om. Den behandler fortrinsvis letbetoner fremstillet ved skumdannelse og ved luftudviklilng. Selve fremstillingsprocessen er kort beskrevet, således at de efterfølgende afsnit om materialeegenskaber bliver let forståelige. Letbetonerne karakteriseres her i henseende til varme, styrke, lyd, brand, frost og volumenbestandighed. Et fyldigt afsnit om arbejdsteknik beskriver transport, oplægning, bearbejdning og fremgangsmåderne ved isolering med letbeton. Endvidere behandles teknikken ved mur af byggeblokke, ved ydervægge og skillevægge af elementer samt ved etageplader og tagplader. De talrige former for overfladebehandling gennemgåes for alle letbetonoverflader - udvendige som indvendige, på vægelementer, etageplader og tagplader. Anvisningen afsluttes med en oversigt over myndighedernes krav og tilladelser for letbetonkonstruktioner. I denne opstilling er også anført de tekniske data for de gængse fabrikater på markedet.
  Translated title of the contributionLeightweight concrete 1
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherSBI forlag
  Number of pages33
  Publication statusPublished - 1961
  SeriesSBi-anvisning
  Number54
  ISSN0106-6757

  Cite this