Ligetryksventilation kontra undertryksventilation

Translated title of the contribution: Equal pressure ventilation versus low pressure ventilation

P. Holmgaard Jensen, J. Pedersen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  De stadigt stigende krav om bedre staldklima har på ventilationsområdet bl.a. medført, at der sideløbende med stadige forbedringer af de sædvanlige undertryksanlæg er sket en udvikling af helt nye staldventilationsanlæg, de såkaldte ligetryksanlæg, hvor indblæsning og udsugning foregår centralt. For at få bedømmelse af de forskellige anlægstypers funktionsdygtighed startede SBI i 1968 en række sammenlignende undersøgelser i instituttets forsøgsstalde på Trollesminde, hvor der i tre i øvrigt ens stalde blev opsat henholdsvis et automatisk reguleret, termostatstyret ligetryksanlæg, et automatisk reguleret, termostatstyret undertryksanlæg og et manuelt reguleret, termostatstyret undertryksanalæg.
  Translated title of the contributionEqual pressure ventilation versus low pressure ventilation
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherSBI forlag
  Number of pages14
  Publication statusPublished - 1971
  SeriesSBI-notat
  Number14

  Cite this