78 Downloads (Pure)

Abstract

Den aktuelle fokus på klimaændringer øger opmærksomheden på kvantitative metoder—såsom livscyklusanalyser (LCA)—til at vurdere virkningen af menneskelige aktiviteter, herunder fiskeri, på klimaet. LCA'er er ofte ’letforståelige på overfladen’, f.eks. ved at angive et enkelt tal for påvirkninger; samtidig er de imidlertid resultatet af komplekse bagvedliggende modeller, der indebærer usikkerhed og antagelser. Endvidere kan LCA beregninger virke reduktionist, da de kun omfatter miljødimensionen og ofte er begrænset til drivhusgasemissioner alene. På baggrund af arbejde udført med Danske statistikker og data præsenterer vi overvejelser omkring usikkerhed, metodiske tilgange, og dataudfordringer for LCA’er for fiskeprodukter i en dansk kontekst. Vi undersøger hvilke dataudfordringer der findes, samt forholder os kritisk til centrale LCA-metodiske problemstillinger, såsom brugen af normative antagelser frem for konsekvenslogik, subjektive frem for videnskabeligt funderede modelleringsvalg, og hvordan komplekse dynamikker i fiskerisektoren og forbrugeradfærd kvantificeres. Vi afslutter med overvejelser om, hvorfor det er urealistisk at forvente en "one fit all"-løsning, når det kommer til LCA af fiskeprodukter, og i stedet skal man matche hvert forskningsspørgsmål med en specifik metode og data. Desuden understreger vi vigtigheden af at gå ud over det enkelte numeriske resultat og i stedet forstå modellen og antagelserne bag ved forskellige undersøgelser. Disse spørgsmål er af central betydning for fiskerisektoren, som kan blive asymmetrisk påvirket af LCA'er, hvis disse lykkes med at ændre forbrugernes adfærd. Endvidere kan fejlagtige antagelser i de bagvedliggende modeller potentielt lede til ’greenwashing’ af bestemte produkttyper og på længere sigt derved skade LCA’ers legitimitet – og i yderste konsekvens forsinke den grønne omstilling.
Original languageDanish
Publication date17 Aug 2022
Number of pages21
Publication statusPublished - 17 Aug 2022
EventDET 21. DANSKE HAVFORSKERMØDE - CREATE, Aalborg, Denmark
Duration: 16 Aug 202218 Aug 2022
https://www.bio.aau.dk/havforsker

Conference

ConferenceDET 21. DANSKE HAVFORSKERMØDE
LocationCREATE
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period16/08/202218/08/2022
Internet address

Cite this