Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer: Miljømæssige konsekvenser belyst via casestudier

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

903 Downloads (Pure)

Abstract

Byggearbejdet på den eksisterende boligmasse udgør en stor andel af branchens samlede økonomiske aktivitet og er dermed et vigtigt indsatsområde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af byggebranchen. I denne rapport afklares væsentlige begreber og metoder i forbindelse med livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) af større renoveringsarbejder. Med udgangspunkt i en række cases karakteriseres de involverede materialestrømme, og de miljømæssige påvirkninger ved renoveringsindgrebet bestemmes ved hjælp af LCA og sammenlignes med miljømæssige påvirkninger ved nybyggeri. Rapporten viser, at renoveringer meget vel kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSBI forlag
Number of pages55
ISBN (Electronic)978-87-563-1748-1
Commissioning bodyTrafik- og Byggestyrelsen
Publication statusPublished - 18 Dec 2015
SeriesSBI
Volume2015:29

Cite this