Lufthastigheder i et lokale med fortrængningsventilation

Translated title of the contribution: Air Velocities in a Room with Displacement Ventilation

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

184 Downloads (Pure)

Abstract

Det er vigtigt at få opstillet en dimensioneringsmetode for fortrængningsventilation, der kan give detaljerede oplysninger om hastighedsfordelingen i opholdszonen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der kan udvikles et formelsystem for stramningen i fortrængningsventilation, som er lige så simpelt som det, der gælder for stråler i opblandingsventilation. Det er især en fordel, hvis man kan betragte den lagdelte strømning som uafhængig af det omgivende rums dimensioner på samme made, som stråler ved opblandingsventilation kan beskrives uafhængigt af det omgivende rum.
Translated title of the contributionAir Velocities in a Room with Displacement Ventilation
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherInstitut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet
Number of pages11
Publication statusPublished - 1994
SeriesGul Serie
Number26
VolumeR9442
ISSN0902-7513

Bibliographical note

PDF for print: 28 pp.

Cite this