Lydisolation: Teori, måling, vurdering og bestemmelser

Translated title of the contribution: Sound insulation. Theory, measurement, evaluation and regulations

J. Kristensen

  Research output: Book/ReportBook

  Abstract

  I notatet omtales udviklingen i begrebet lydisolation. Den simple teori for fladers lydisolation og teoriens begrænsninger. Mange forhold har betydning for lydisolationen, heriblandt den adskillende bygningsdels udstrækning, materialets porøsitet og bøjningsstivhed, samt tilgrænsende bygningsdeles art og tilslutningsmåde. Resultater fra målinger i laboratorium og i færdige bygninger, hvor monteringsbetingelserne er vidt forskellige, stemmer derfor kun i ringe grad overens. Gennem en række måleresultater er forskellige faktorers betydning for lydisolationen belyst. Vurdering af måleresultater kan ske efter forskellige principper, hvoraf de i Danmark og nabolande benyttede omtales nærmere. Notatets andet afsnit omhandler begrebet trinlydniveau. På tilsvarende måde som for luftlyd dog væsentligt kortere omtales teorien og målinger i færdige bygninger. Endelig omtales de i Danmark og nabolande benyttede vurderingsmetoder.
  Translated title of the contributionSound insulation. Theory, measurement, evaluation and regulations
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherSBI forlag
  Number of pages69
  Publication statusPublished - 1973
  SeriesSBI-notat
  Number24

  Cite this