20 Downloads (Pure)

Abstract

Denne GOD PRAKSIS folder handler om lydisolering mod nabostøj.
I Danmark er der ca. 1,1 mio. etageboliger bygget fra ca. 1850 til 2020. Over halvdelen er bygget, før der var lydisolationskrav i bygningsreglementet, og har lydforhold langt under nugældende lydkrav. Bygningskonstruktionerne i boligbyggeri har ændret sig gennem tiderne, og folderen beskriver principperne for lydrenoveringsløsninger for boligadskillende vægge og etagedæk i boligbyggeri fra forskellige tidsperioder.
I renoveringsprojekter bør forbedring af lydforhold planlægges på lige fod med andre ændringer. Beboernes oplevelse af støjgener bør tages alvorligt og have høj prioritet, ikke mindst fordi der ofte er 25-30 år mellem større renoveringer.
Folderen henvender sig til boligorganisationer, bestyrelser, beboere, byggerådgivere og entreprenører og er tænkt som inspiration til at bringe lydrenovering ind i de indledende diskussioner om renovering af etageboligbebyggelser.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Edition1
Number of pages10
Publication statusPublished - 2021

Bibliographical note

d.

Cite this