Målinger og analyse af energiforbrug og indeklima i EnergiParcel-projektet: Mejløvænget 9

Tine Steen Larsen, Ole Daniels, Rasmus Lund Jensen, Mathias Rene Andersen, Rasmus Bohl Sørensen, Lise Mellergaard Jensen, Jesper Nørgaard

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport beskriver resultater fra målingerne af energiforbrug og indeklima i EnergiParcel-projektet. Rapporten er skrevet efter afslutningen af selve måleprojektet i husene ultimo maj 2011. Målingerne i husene er foretaget både før og efter energirenoveringen. I denne rapport beskrives de målte rådata, hvorefter der korrigeres for målinger påvirket af brugeradfærd, vejrdata, mm. Dette fører i sidste ende til en sammenligning mellem det målte og beregnede energiforbrug.

Denne rapport er 1 ud af i alt 5 rapporter som afrapporterer EnergiParcelprojektet. Disse består af 4 hus-rapporter, som beskriver og analysere de enkelte huse, samt en hovedrapport hvor konklusioner og en endelig opsamling kan findes. Der er forinden disse rapporter skrevet en statusrapport i august 2010. I den rapport forefindes sammenligninger mellem målte data før og efter renovering for perioden januar – juli.

Måleprogrammet er gennemført af Aalborg Universitet over en tre-årig periode med opstart medio november 2008 og afslutning i maj 2011. Realdania Byg, som har startet EnergiParcel-projektet, skriver på www.energiparcel.dk om projektet: ”Realdania Byg A/S har konstateret, at der mangler viden om og eksempler på gode integrerede energirenoveringer, som henvender sig til den almindelige boligejer. Derfor igangsatte Realdania Byg demonstrationsprojektet med henblik på at skabe fire eksempelrenoveringer med særlig fokus på energi for dermed at skabe et væsentligt forbedret grundlag for at fremtidssikre renoveringer af parcelhuse.

Det har fra starten været et mål at resultater og erfaringer fra projektet skal udbredes til flest mulige. Projektet skal være en konkret inspiration, som kan ses og føles på, for den almindelige parcelhusejer, samt de professionelle i byggebranchen der kan se en fremtid indenfor salg af energirenoverings ”pakkeløsninger”.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages122
Commissioning bodyRealdania Byg A/S
Publication statusPublished - 2012
SeriesDCE Technical reports
Number139
ISSN1901-726X

Cite this

Larsen, T. S., Daniels, O., Jensen, R. L., Andersen, M. R., Sørensen, R. B., Jensen, L. M., & Nørgaard, J. (2012). Målinger og analyse af energiforbrug og indeklima i EnergiParcel-projektet: Mejløvænget 9. Department of Civil Engineering, Aalborg University. DCE Technical reports, No. 139