Møder med hinanden i øjenhøjde: undervisning, evaluering og læring

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Evaluering handler om ansvar, refleksioner

og om placering af ansvar. Der er to primære

ansvar med to forskellige agenter, der

skal forholde sig til hinanden. Der er læreren

og lærerens undervisning, og så er der eleven

og elevens læring. Det er ifølge Spanget Christensen

lærerens ansvar at evaluere tilrettelæggelsen

og dialogen, mens det er elevens

ansvar at evaluere sin læring. Hertil kunne

man tilføje, at det er lærerens ansvar at stille

tilstrækkeligt til rådighed for at læring kan

ske. Det beror naturligvis på hvilket læringssyn,

man læner sig opad. Læringssynet er

også udgangspunkt for hvilke spørgsmål, der

er relevante at stille. Hvilket igen beror på,

hvad det er man ønsker at vide. Eksempelvis

vil en behavioristisk model baseret på transfer

af viden typisk betjene sig af spørgsmål

angående det læreren har stillet til rådighed,

som for eksempel det spørgeskema, jeg har

anvendt gør - i form af spørgsmål om lærerens

forberedelse og indsats. En kognitivistisk

model baseret på Piaget-tanker vil

arbejde ud fra mentale skemaer i forandring.

Her vil spørgsmål af typen der går på elevens

forståelse og forforståelse i forhold til stoffet

være relevante. Den model jeg har anvendt i

min undersøgelse er overvejende behavioristisk

og beskæftiger sig i hovedkategorierne

med input/output. En del af skemaet går på

elevens refleksioner over egen forberedelse

og indsats, men også her er det input/

output-baserede kategorier, der stilles

op. I uddybningsdelene får eleverne imidlertid

lejlighed til at formulere sætninger selv.

Ud over at evaluering

i fremtiden bliver en integreret del af

undervisning er det interessant at integrere evaluering

i uddannelsesforskning og refleksioner over læringsteori.

Original languageDanish
JournalSpindet
Volume9
Issue number2
Pages (from-to)39-49
Number of pages11
ISSN1603-7979
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this