Magtanvendelse over for anbragte børn og unge: En kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge er en samlebetegnelse for en række forskellige kontrollerende og adfærdsregulerende indgreb. Lovgivningen overlader en række beføjelser, f.eks. til føren og fastholdelse, person- og rumundersøgelse, kommunikationskontrol og begrænsninger i bevægelsesfriheden til visse anbringelsessteder. I dagligdagen opstår der dog mange situationer, der ikke er omfattet af reguleringen, og hvor der kan være tvivl om, hvorledes hensynet til barnets selvbestemmelse skal afvejes overfor omsorgspligten.
Original languageDanish
Place of PublicationKønenhavn
PublisherDjøf Forlag
Volume1
Edition1
Number of pages490
ISBN (Print)978-87-574-35-41-2
ISBN (Electronic)978-87-574-9924-7
Publication statusPublished - 2016

Cite this