Medarbejderes implementering af personafstemte interaktioner (PAMI) i demensomsorgen. Et pilotprojekt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

214 Downloads (Pure)

Abstract

Når vi tager os af mennesker med svær demens, skal vi gøre det tilstrækkelig omsorgsfuldt. At udøve ægte omsorg er at lytte efter andet end ordene, dvs. forholde sig til tonefald og kropssprog. Der er evidens for en positiv effekt af brugen af musik i demensomsorgen hvilket er inddraget i undervisningsforløb hvor medarbejdere på plejehjem introduceres til anvendelsen af personafstemte musikalske interaktioner (PAMI). Materialet til undervisning er udviklet for at støtte medarbejdere i komplekse omsorgsopgaver og til at sprogliggøre faglige omsorgshandlinger. I et pilotprojekt har vi undersøgt medarbejderes implementering af PAMI i omsorgen for personer med demens på et plejehjem i Varde Kommune. Fundene viser at medarbejderne implementerer PAMI ved at nynne og synge, er bevidste om toneleje og kropssprog og at skabe trygge rammer og samvær. De oplevede en øget faglighed, forbedret relation til personen med demens og nye muligheder for samarbejde med kolleger og pårørende. Dette bidrog ifølge ledelsen til øget trivsel hos både demensramte og medarbejdere. Pilotprojektet peger på relevansen af mere forskning i hvordan kompetenceudvikling af medarbejdere kan bidrage til en personafstemt og omsorgsfuld kultur i demensplejen.
Original languageDanish
JournalDansk Musikterapi
Volume20
Issue number2
Pages (from-to)18-27
ISSN1603-8800
Publication statusPublished - 1 Dec 2023

Cite this