Mellem nærhed og distance i participatorisk praksisforskning: metodologiske refleksioner over fælles vidensproduktion med brugere

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen diskuterer nærhed og distance i forholdet mellem undersøgeren, og det der undersøges. Grundlaget er et empirisk eksempel fra en logbog udarbejdet i et participatorisk praksisforskningsprojekt. Artiklens relevans udspringer af udviklinger inden for praksisforskning med øget fokus på involveringen af brugere i udsatte positioner. Der kan være store forskelle i sociale baggrunde mellem forskeren og brugerne i udsatte positioner, hvilket nødvendiggør refleksioner over dette forhold. Autoetnografi kan understøtte refleksioner over forskellene, ved at vende blikket indad mod forskeren og udad mod det, der undersøges. Ved at eksplicitere klasse- og kulturbaggrund og institutionelle forhold, som forskeren er indlejret i, opnås større mulighed for at reflektere over vidensproduktionens vægtninger, prioriteringer og tilsidesættelser.
Original languageDanish
Article number9
JournalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Volume7
Issue number2
Pages (from-to)4-12
ISSN2446-2810
DOIs
Publication statusPublished - 24 Nov 2023

Cite this