Mellem topstyring og improvisation: Standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering i den socialpædagogiske indsats med domfældte udviklingshæmmede

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

336 Downloads (Pure)

Abstract

Inden for flere områder i det sociale arbejde ses et øget krav om anvendelse af metoder og evidens. Denne afhandling undersøger hvordan standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering anvendes i den socialpædagogiske praksis på den sikrede institution for domfældte udviklingshæmmede, Kofoedsminde. Studiet, der er inspireret af Institutionel Etnografi, undersøger hvordan de standardiserede metoder fremmes og påvirkes af styringsmæssige og faglige diskurser. Der er desuden fokus på hvordan metoderne bidrager til udvikling af praksis. Studiet viser, at den kompleksitet der er i arbejdet med de domfældte, ofte meget udadreagerende udviklingshæmmede, gør at standardiserede metoder ikke altid passer ind i Kofoedsmindes kontekst og kerneopgave. Det socialpædagogiske personale finder derfor alternative, adækvate og mere passende anvendelser af metoderne, der er tilpasset den kontekstuelle virkelighed, som de arbejder i i deres hverdag. De standardiserede metoder bliver dermed medvirkende til at styre det socialpædagogiske arbejde, men styringen ender med at ligge lokalt, hos det socialpædagogiske personale på afdelingerne.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages254
ISBN (Electronic)978-87-7210-348-8
Publication statusPublished - 2018
SeriesAalborg Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ph.D.-Serien
ISSN2246-1256

Cite this