Metoder til inddragelse: Af borgere i planlægning, udvikling og implementering af kommunale sundhedsindsatser

Research output: Other contributionCommunication

4418 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med Metodekataloget har været at udarbejde et konkret værktøj, som kan danne fundament for inspiration til og refleksion over borgerinddragelse i praksis samt bidrage til at kvalificere valget af metoder til inddragelse af borgere i planlægning, udvikling og implementering af kommunale sundhedsindsatser.

Metodekatalogets indhold er baseret på en gennemgang af den videnskabelige litteratur omhandlende borgerinddragelse i planlægning, udvikling og implementering af sundhedsindsatser i en kommunal kontekst. Litteraturen blev identificeret ved en omfattende, systematisk litteratursøgning i 7 internationale bibliografiske databaser. 37 studier blev endeligt inkluderet i den systematiske litteraturgennemgang, tematiseret og syntetiseret og er formidlet i metodekataloget, som giver en oversigt over den publicerede, videnskabelige viden om formaliserede metoder til borgerinddragelse. Der er desuden forfattet to systematiske review artikler på baggrund af arbejdet.

Aalborg Kommune har bidraget til funding af det videnskabelige arbejde med udarbejdelsen af metodekataloget. Kataloget danner afsæt for et tæt forsknings-praksis samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune, hvor projektledere på tværs af begge institutioner indgår i samarbejder og sparringsforløb. Forskerne bag metodekataloget leder eller indgår desuden i en række andre forskningsprojekter og projekter i praksis, som omfatter brugerinddragelse, ligesom de varetager undervisning på AAU om borgerinddragelse (workshop og seminarer på Ph.d. eller kandidat niveau). Herudover yder de desuden konsulenttjeneste og praksisrettet undervisning og formidling i mange forskellige sammenhænge.
Original languageEnglish
Publication dateAug 2020
PublisherAalborg Universitet
Number of pages44
Publication statusPublished - Aug 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Metoder til inddragelse: Af borgere i planlægning, udvikling og implementering af kommunale sundhedsindsatser'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this