Metoder til udvikling af digitale læringsprodukter: statusrapport

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne rapport præsenterer den model og metodologi, der er udviklet og afprøvet i DEFF Co-creation projektet til udvikling af digitale læringsdesign.

Overordnet handler DEFF Co-creation projektet om at udvikle og undersøge bruger-involverende metoder til design og udvikling af digitale læringsprodukter til udvikling af universitetsstuderendes informationskompetence. Projektet bygger på erfaringer fra et tidligere DEFF projekt, der viste, at brugerinvolvering i designprocessen er essentiel for at sikre produkternes relevans og brugbarhed.

En vigtig del af DEFF Co-creation er derfor at udvikle og undersøge metoder og værktøjer til co-design af læringsprodukter. E-Learning Lab, Institut for Kommunikation, AAU andel i projektet bestod i at udvikle og implementere en metodologi, designproces, metoder og værktøjer til analyse og design af læringsdesigns. Udviklingsarbejdet er foretaget i tæt samarbejde med DEFF partnerne. Metodologien er udviklet og afprøvet gennem afholdelse af to design workshops. Hensigten med projektet var at udvikle og afprøve en model og metoder for udvikling af læringsdesigns til styrkelse af informationskompetence.

DEFF partnere består af 8 cases ved forskningsbibliotekerne AAU, CBS, DTU, KEA, KU, RU, SDU og VIA.
Original languageDanish
Number of pages7
Publication statusPublished - 2018

Cite this