Midlertidige boliglejeaftaler

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Midlertidige boliglejeaftaler i døgntilbud kan tilbydes borgere i medfør af servicelovens kapitel 20. Retsstillingen for disse boliglejeaftaler er uklar. Dette skyldes, at aftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen, jf. servicelovens § 111, men helt undtaget fra lejelovgivningen i medfør af servicelovens § 110, og samtidigt at Børne- og socialministeren ikke har fastsat nærmere regler om lejerrettigheder for beboerne i de midlertidige boligtilbud. Formålet med bogen er at beskrive hvilke regler, der gælder for aftalen om en midlertidig bolig stillet til rådighed af kommunen i medfør af serviceloven. Bogen indeholder endvidere et bud på en standardiseret midlertidig boligaftale for § 110-tilbud, der overholder servicelovgivningens krav og samtidig er praktisk anvendelig/operationel for de bosteder, der skal anvende aftalen i dagligdagen.
Original languageDanish
Number of pages225
Publication statusIn preparation - 2019

Cite this