Migranters mobilitet: Mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked

Marlene Spanger, Sophia Dørffer Hvalkof

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

1804 Downloads (Pure)

Abstract

Udnyttelse af arbejdsmigranter er et udbredt fænomen på det danske arbejdsmarked indenfor en række brancher som gartnerier og landbrug, men også indenfor byggeri, butik og rengøring. Ofte er migranterne ansat i midlertidige ufaglærtestillinger, som landbrugspraktikanter eller fodermestre indenfor det grønne område. Under hvilke forhold arbejder migranterne? Hvordan finder rekruttering af arbejdsmigranterne sted? og hvilke aktører er involveret i rekruttering og ansættels af migranterne? Således belyser bogen migranternes arbejdsforhold og deres migrationsproces gennem de analytiske greb prekaritet og mobilitet.

I den sidste del af bogen vendes blikket mod den nationale indsats mod menneskehandel. Særlig har fagforeningen og myndighederne forstået udnyttelsen af arbejdsmigranter som tvangsarbejde og social dumping, men gennem det sidste årti har arbejdsmigration fået myndighedernes bevågenhed gennem den nationale handlingsplan mod menneskehandel. Det betyder, at nogle migranter, der har været udsat for udnyttelse i arbejdsøjemed bliver af myndighederne identificeret som ofre for menneskehandel. Spørgsmålet er om denne politiske strategi sikrer migranters arbejds- og menneskerettigheder.

Migranters ruter gennem det danske arbejdsmarked - mellem udnyttelse, menneskehandel og kriminalisering, bygger på blandt andet interviews med migranter, rekrutteringsfirmaer og myndigheder. Bogen undersøger, hvordan arbejdsmigranter ikke kun presses af arbejdsmarkedets dynamikker, men også hvordan migrationspolitikker former importering af arbejdskraft til Danmark, og hvordan menneskehandelsindsatsen presser migranterne ud i prekære situationer.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitetsforlag
Edition1. Open Access udgave
Number of pages201
ISBN (Electronic)978-87-7210-310-5
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • Migration
  • Human Trafficking
  • Labour Market
  • Precarious work
  • Mobility

Cite this