Mikrokredittens globale fortælling og dens etiske problemstillinger

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Det følgende er mikrokredittens globale fortælling. Fortællingens struktur tager delvis udgangspunkt i Heltens Rejse, som den gen- gives i Christopher Voglers ”The Writer ́s Journey” (Vogler, 1998). Helten er her mikrokreditten og dennes udvikling. Fortællingen har endnu ikke fundet sin slutning, men har netop fået en ny drejning med anklager om korruption mod en af mikrokredittens fædre, Mohammad Yunus1.
Denne artikel prøver at fokusere på de etiske problemstillinger, som er mikrokreditten iboende. Etiske problemer, som ikke umid- delbart synes særlig belyst i den foreliggende litteratur om mikro- kreditten. Som det vil vise sig, har fokus her især været de forret- ningsmæssige muligheder for udviklingen af mikrokreditinstitutter. Fokus har dermed især været på långiverne og tilbagebetalingen af lån, mindre på den effekt, som disse lån burde have haft.
Original languageDanish
JournalAkademisk kvarter / Academic Quarter
Volume2
Pages (from-to)63-76
ISSN1904-0008
Publication statusPublished - 2011

Cite this