Miljøproblematikken i et identitets- og læringsperspektiv + Bilagsrapport: Ph.d.-afhandling

K. Bruun Hansen

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  Abstract

  Ph.d.-projektet beskriver i et historisk perspektiv, hvordan vækstideologien i voksende omfang opstiller en materiel selvrealiseringsramme om den enkeltes liv (identitets-arbejde). Den enkelte oplever imidlertid denne selvrealisering som meningsløs i et eksistentielt perspektiv. Rapporten beskriver, hvordan denne indre forbrugermentalitet er blevet den væsentligste årsag til globale og lokale miljøproblemer. Miljøimperativet kommer følgelig til at stille spørgsmål ved den enkeltes daglige adfærd og i sidste ende rokke ved identiteten. Det har betydet, at en alternativ 'grøn' eller 'etisk' rationalitet kun vanskeligt etableres. Den økonomiske mentalitet er blevet det 'normale' og derfor noget ingen stiller spørgsmål ved. Det gør imidlertid miljøimperativet. Det viser ud over den teknisk-økonomiske rationalitet, og det kan medføre, at den enkelte etablerer en alternativ og potentielt mere meningsfuld 'grøn' identitet (rationalitet). I et efterfølgende læringsperspektiv, hvor det undersøges, hvordan det er muligt, konkluderes, at konkret erfaringsdannelse er en læringsform, som skal prioriteres højt, når nye tanke- og handlestrukturer i hverdagen - i en mere bæredygtig retning - skal etableres. Projektet argumenterer for, at læring (, som kan gå enten i retning af overskridende erkendelse eller tilføjende erkendelse,) i for høj grad har fokuseret på et naturvidenskabeligt og kognitivt indhold, i stedet for at forstå hverdagslæring fra et divergent (ikke-logisk, følelsesbetonet) perspektiv. Myndigheder, eksperter etc. har 'informeret' fra en instrumentel lærings-forståelse, og ikke kommunikeret fra et divergent perspektiv, selvom det mere (divergente perspektiv) ligner dagligdagens 'normale'; mangetydige og ikke-rationelle virkelighed. Forfatterens egen livshistorie eller selvforståelse bruges som eksempel til at vise, hvor vanskeligt det er at forstå og eksplicitere motiver og bevæggrunde til at tillære sig andre tanker og handlinger i forhold til den dominerende økonomiske rationalitet (miljøproblematikken).
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages138
  ISBN (Print)87-563-1156-7
  Publication statusPublished - 2003
  SeriesUdenfor serier

  Cite this