919 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten beskriver en metode til miljøvurdering af vinduer, opstilling af en model til miljøvaredeklarering af vinduer samt miljøvurdering og -deklarering af et antal udvalgte vinduer. Desuden er nettovarmetabet for forskellige vindues-løsninger og vinduernes indflydelse på dagslysforholdene i forskellige rum behandlet. Rapporten er udarbejdet som et led i Energistyrelsens 'Projekt Vindue' som har til formål at fremme udviklingen af bedre og mere energieffektive vinduesløsninger.
Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages88
ISBN (Print)87-563-1182-6
Publication statusPublished - 2003
SeriesBy og Byg Dokumentation
Number046
ISSN1600-8022

Cite this