MIPS værktøjer: Medarbejderdreven Innovation i Pleje- og Sundhedssektoren

Research output: Book/ReportBookCommunication

Abstract

Denne publikation er en værktøjskasse for medarbejderdreven innovation.
Aalborg Sygehus (AAS) og Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet (A&D) har
for at udnytte det store innovationspotentiale, som besiddes af medarbejderne i
sundhedssektoren, udviklet projektet Medarbejderdreven Innovation i Pleje- og
Sundhedssektoren (MIPS). Projektets hensigt er at styrke medarbejderne i rollen som
aktive innovatører for derved at udvikle optimerede produkter, bedre services og mere
effektive arbejdsgange. I udviklingen af nye produkter, services og processer har design i
samspil med medarbejderne potentialet til at blive et vigtigt bidrag til at højne kvaliteten i
sundhedsvæsenet. Designfaget har redskaber, processer og metoder, der kan sætte
brugeren i centrum samt udvikle og formidle komplekse løsninger, der tilgodeser mange
interessenters behov. Med udgangspunkt i brugerens behov integreres produkt, service og
brugsværdi i en helhedsorienteret løsning.
MIPS tager afsæt i en antagelse om, at en designtilgang baseret på brugerorienterede
metodikker kan adapteres til sundhedssektoren for at stimulere problemformulering og
idéudvikling blandt medarbejderne og føre til bæredygtige produkter, services og
processer.
Denne mappe er værktøjskassen for medarbejderdreven innovation der er udviklet i MIPS
projektet i perioden 2010-2011.
Original languageDanish
PublisherDepartment of Architecture and Design, Aalborg University
Number of pages18
Commissioning bodyStyrelsen for Forskning og Innovation
Publication statusPublished - 1 Nov 2012
SeriesA&D Files
Volume50
ISSN1603-6204

Keywords

  • Design methods
  • Systematic ideation
  • Systematic unfolding
  • User-driven innovation

Cite this

Tollestrup, C., & Eriksen, K. (2012). MIPS værktøjer: Medarbejderdreven Innovation i Pleje- og Sundhedssektoren. Department of Architecture and Design, Aalborg University. A&D Files, Vol.. 50