‘Mit liv’, ‘Min vilje’ og ‘Min død’ – medbestemmelse som selvbestemmelse i den senmoderne skabelse af ‘den gode død’

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ifølge flere fremtrædende samfundsforskere har pendulet i løbet af den seneste del af verdenshistorien svunget fra ‘os’-polen over til ‘jeg’-polen. Dette kaldes også fra tid til anden ‘individualisering’ eller ønske om medbestemmelse over eget liv. Denne senmoderne individualiseringstendens med fokus på medbestemmelse over egne livsvilkår har ikke forbigået dødsområdet. I denne artikel vil forfatteren se på, hvorledes denne individualise-ringstendens har sat sig igennem som selvbestemmelse i forhold til ønsket om at skabe ens egen ‘gode død’ som udtryk for den enkeltes ønsker og egenvilje. Artiklen vil med afsæt i nogle korte og konkrete eksempler illustrere og diskutere, hvordan denne tendens imidlertid ikke er et nyt fænomen, men hvorledes den er blevet kraftigt forstærket over de seneste årtier og har fået en ny prægning med fokus på selvet, men samtidig også støder på en række kon-krete udfordringer og begrænsninger.
Original languageDanish
JournalOmsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Volume31
Issue number2
Pages (from-to)31-37
Number of pages7
ISSN0800-7489
Publication statusPublished - 2014

Cite this