Abstract

Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2029. I den aktuelle rapport er der fokus på Mjølnerparken, og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i boligområdet i de kommende ti år. Det er således formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Mjølnerparken. Der vil blive gennemført omfattende strukturelle omdannelser i Mjølnerparken, og to ud af fire boligkarreer vil blive frasolgt til en privat investor. I de kommende års undersøgelser vil der blive sat fokus på, hvordan de ændrede forhold spiller ind på beboersammensætningen og på hverdagslivet i bydelen. Det vil endvidere blive sat fokus på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Mjølnerparken i den omgivende by, og det vil blive undersøgt, hvordan de ændrede forhold spiller ind på Mjølnerparkens omdømme.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages78
ISBN (Electronic)978-87-563-2025-2
Publication statusPublished - 2022
SeriesBUILD Rapport
Number2
Volume2022
ISSN2597-3118

Cite this