Modernitet, velfærdsstat og den potentielle atomkrig efter 1945

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

5 Downloads (Pure)

Abstract

Vi ønsker med denne artikel at bidrage til en diskussion om, hvordan relationen mellem stat og borger potentielt forandredes i perioden efter 1945 set i lyset af truslen om en atomkrig. I både den internationale og den danske litteratur om frygten for en atomkrig bliver der peget på, hvordan civilforsvarslige foranstaltninger var med til at konstruere den ideelle atomalderborger som en borger, der i givet fald skulle og ville agere rationelt. Artiklen bidrager til en diskussion af, hvad det var for en ideel borger, der konstrueredes i en dansk kontekst, og hvilken betydning de mulige, overordnede kontekstualiseringer kan have for tolkningen heraf. Ved at relatere atomfrygt og civilforsvar til henholdsvis den velfærdsstatslige udvikling og til ændringer i moderniteten forfølger vi spørgsmålet om, hvilke forestillinger om samfundsmæssig rationalitet og orden, som den ideelle borger skulle indgå i.
Original languageDanish
JournalKulturstudier
Volume1
Issue number2023
Pages (from-to)1-24
Number of pages24
ISSN1904-5352
Publication statusAccepted/In press - 30 Mar 2023

Cite this