Monitorering af fysisk aktivitetsniveau (MOAN) hos indlagte patienter på geriatrisk afdeling - forsøgsprotokol

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Baagrund: Effekten af fysisk aktivitet og ikke mindst inaktivitet er veldokumenteret og har banet vejen frem mod ideen om det fysisk aktive sygehus, som også Aalborg sygehus arbejder aktivt med. Når ældre og svage patienter taber funktionniveau under indlæggelse er der stor risiko for at de aldrig genvinder disse igen.(1) Der er desuden god dokumentation for at også ældre patienter med demens kan forbedre funktionsniveau ved træning.(2) Særligt styrketræning af underekstremiteterne med høj intensitet, har vist sig at være effektivt. Hvilket blandt andet har kunnet registreres med ”Timed up and go” testen. Monitoreringen af patienternes fysiske aktivitet er i højere grad blevet muligt med den teknologiske udvikling af bl.a. acellerometre, GPS, skridttællere, gyro, pulsmålere og kombinationer af disse.
Sammenlignet med øvrige afdelinger i Danmark, ser der ud til at være et potentiale for forbedring af Bartehl scoren under indlæggelse på aalborg sygehus.(3) Årsagerne til den beskedne fremgang kan skyldes den manglende fysiske aktivitet hos de indlagte patienter.
Formålet med dette projekt er således:
1. At beskrive den tid (gennemsnitligt pr dag) patienterne er stående/gående fra indlæggelse til udskrivelse?
2. At undersøge hvilken betydning tiden stående/gående har for ændringen i Barthel Index under indlæggelsen.
Metode: Undersøgelsen gennemføres som et observationssstudie af aktivitetsniveau fra indlæggelse til udskrivelse for patienter indlagt på geriatrisk afdeling Aalborg sygehus. Timed up and Go (TUG), rejse-sætte sig testen og Barthel score registreres for alle patienter ved indlæggelse og udskrivelse. Øvrige oplysninger vedrørende alder, køn, vægt, højde, demens, depression, årsag til indlæggelse, boligform, og pårørende indhentes fra journalen. Primær outcome for undersøgelsen er den samlede daglige tid patienten er helholdvis stående og gående.
Inklusionskriterier: Mindst indlagt på geriatrisk afd. i 48 timer og henvist til fysio og/eller ergoterapi.
Eksklusionskriterier: Døende. Fjerner ActivPal accellorometer fra lårets forside. Kontraindikationer, som forhindrer mobilisering til stående/gående under den første uge af indlæggelsen. Patientens ønsker ikke at deltage
Analyse plan:
1. Deskriptiv analyse af den samlede tid stående/gående under indlæggelse, tid stående/gående i indlæggelsens første døgn, udskrivelsens sidste døgn og ændringen fra indlæggelse til udskrivelse.
2. Andel af patienterne som ikke bliver mere stående/gående under indlæggelsen.
3. Er der en sammenhæng mellem gennemsnitlig daglig tid gående/stående og indlæggelsestiden justeret for Barthel score ved indlæggelse.
Etiske overvejelser: Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komite Nordjylland til at køre som et kvalitetssikrringsprojekt.
Reference List
(1) Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, et al. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability with age. J Am Geriatr Soc 2003 Apr;51(4):451-8.
(2) Potter R, Ellard D, Rees K, Thorogood M. A systematic review of the effects of physical activity on physical functioning, quality of life and depression in older people with dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2011 Oct;26(10):1000-11.
(3) Årsrapport 2010 - DEN LANDSDÆKKENDE KVALITETSDATABASE FOR GERIATRI. Kompetencecenter for Landsdækkende Kliniske kvalitetsdatabaser (øst); 2011.

Original languageDanish
Publication date2012
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes
EventFysisk aktivitet og træning som behandling: et forsknings– og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland - Aalborg, Denmark
Duration: 28 Nov 201228 Nov 2012

Conference

ConferenceFysisk aktivitet og træning som behandling
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period28/11/201228/11/2012

Cite this