MuseumsMatrix: En typologi for brugerpositioner i museumsformidling

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

167 Downloads (Pure)

Abstract

Denne bog præsenterer en ny typologi for brugerpositioner i museumsformidling. Først gennemgås forskellige inspirationsgrundlag for typologien i form af 2- og 3-dimensionale matrixer. Dernæst udvikles rammerne for typologien i form af identifikation af relevante og centrale dimensioner og variabler inden for området: brugerpositioner i museumsformidling. Herefter gennemgås de enkelte typer i typologien, ligesom der beskrives repræsentative cases inden for hver type. Endelig konkluderes der ved at pege på forskellige anvendelser og konsekvenser af – såvel som videre perspektiver i – typologien.
Det skal tjene flere formål. Dels er formålet at præsentere en generel typologi for brugerpositioner i museumsformidling, der kan anvendes i en analytisk sammenhæng, dvs. til at kategorisere og forstå disse brugerposition. Dels er formålet mere generelt at give et overblik over mangfoldigheden, differentieringen og mulighedsfeltet inden for – og dermed også en teoretisk forståelse af – det samlede landskab af formidlingsformer, udstillingsdesign og brugerpositioner. Endelig er formålet at præsentere en matrix, der også kan anvendes konstruktivt og designmæssigt, nemlig som et kreativt værktøj eller innovationsredskab i forhold til at få nye ideer under arbejdet med museumsformidling og design af nye udstillinger.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
EditionOA
Number of pages38
ISBN (Electronic)978-87-7210-720-2
Publication statusPublished - 15 Dec 2020
Seriese-bøger fra InDiMedia
Volume8
ISSN2245-3180

Cite this