Når baggrunden er ude af syne og aktiviteten er i centrum: om etisk effektivisering og gode grænser i frivilligt socialt arbejde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Mens frivilligt socialt arbejde hyldes politisk og i den offentlige debat, problematiserer civilsamfundsforskere udsigten til instrumentalisering og regulering af den frivillige indsats, ligesom risikoen for ulige møder mellem frivillige og brugere påtales som mulig bivirkning af de frivilliges politiske popularitet. Hvordan mødet mellem frivillig og bruger udspiller sig i den aktuelle danske kontekst, mangler der dog viden om. Med afsæt i et 1,5 år langt etnografisk studie blandt frivillige, der udfører frivilligt socialt arbejde i form af virtuel lektiehjælp, viser denne artikel, hvordan den aktuelle institutionelle kontekst understøtter en konkurrenceorienteret frivillig organiseringsform, der rammesætter en effektiv og reguleret interaktion mellem frivillige og brugere, som her er folkeskoleelever. Desuden belyses de frivilliges perspektiv på denne interaktion. Et centralt fund er, at det afgrænsede, effektive møde, som organisationen understøtter, medfører at aktiviteten, lektiehjælp, fremfor relationen mellem frivillig og elev bliver omdrejningspunktet for interaktionen, hvilket både frivillige og elever tilsyneladende værdsætter.
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Issue number4
Pages (from-to)45-55
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - Dec 2018

Cite this