Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal

Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen, Martha Nina Ozmec

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont
Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor:
1) Et spor, der undersøger de unges subjektive trivsel. Her har de unge svaret på spørgsmål, hvor de selv har fået mulighed for at give udtryk for, om de trives med sig selv og deres liv. Spørgsmålene i det subjektive spor vedrører de unges vurdering af følgende spørgsmål: a. Hvordan deres liv er lige nu – sådan alt i alt? b. Hvor ofte de føler, at de har problemer, der gør det svært at klare hverdagen? c. Hvordan deres selvtillid er? d. Hvor populære de er i forhold til andre på deres egen alder?
2) Et spor, der undersøger trivslen i de unges adfærd. Her har de unge svaret på spørgsmål om deres handlinger og orienteringer i forskellige områder af hverdagslivet, hvor trivsels- og mistrivselsproblematikker er blevet analyseret frem. De områder, der belyses i adfærdssporet, er: a. Helbred og stress, b. Mobning, c. Ensomhed, d. Selvmordstanker og selvmordsforsøg, e. Cutting, f. Krop og ydre, g. Seksualitet, h. Rusmiddelbrug, i. Kriminalitet.
I rapporten analyseres trivselstilstanden i de to spor både hver for sig og i sammenhæng med hinanden.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherCenter for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet
Number of pages294
ISBN (Electronic)978-87-7430-211-7
Publication statusPublished - 22 Dec 2010
Externally publishedYes

Cite this