Når nyansatte unge mistrives: Hvad gør vi?

Mette Lykke Nielsen (Producer), Niels Ulrik Sørensen (Producer), Tanja Kirkegaard (Producer)

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Communication

Abstract

Igennem en årrække er psykosocial mistrivsel blandt danske unge under uddannelse steget. Men stadig flere danske unge mistrives også, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Erhvervsaktive under 35 år rapporterer det højeste niveau af stress blandt alle erhvervsaktive. Og det ser særligt slemt ud blandt de alleryngste på 18-24 år, hvor der er en stigning i mistrivsel på alt lige fra søvnproblemer til symptomer på depression og angst. I podcastserien ’Når generation præstation kommer på arbejdsmarkedet’ undersøger vi i tre programmer, hvad det er for nogle forhold, der er med til at skabe mistrivsel, når unge starter i deres første job. Ligesom vi kommer med bud på, hvordan vi fremadrettet kan skabe bæredygtige arbejdsliv for unge.

Afsnit nr. 3 Handler om, hvad man kan gøre for at afhjælpe mistrivslen blandt unge, der befinder sig i starten af arbejdslivet. Hvad kan arbejdsgiverne, kollegaerne, og de unge selv gøre for at skabe et arbejdsliv, hvor de trives og har det godt? Unge der selv har oplevet mistrivsel i starten af arbejdslivet giver deres råd, og det samme gør de deltagende eksperter.

Vært: Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.
Fast deltager: Lektor Mette Lykke Nielsen. Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning. Gæst: Tanja Kirkegaard, adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Forsker i arbejds- og organisationspsykologi.

Podcasten er en del af et forskningsprojekt, der er finansieret af Velliv-foreningen og gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet og Arbejdsmedicin i Herning.
Original languageDanish
Publication date1 Sept 2022
Media of outputPodcast
Publication statusPublished - 1 Sept 2022

Cite this