Når rum og relationer sættes i bevægelse: En undersøgelse af underviseres kropslige erfaringer med et etableret legelaboratorium på Københavns Professionshøjskole

Vici Daphne Händel, Anne Zoëga Kristensen, Jakob Hedegaard, Mathias Sune Berg

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Denne undersøgelse går tæt på undervisernes kropslige erfaringer med et etableret legelaboratorium (PlayLab) på Københavns Professionshøjskole. PlayLab har til formål at bringe praksis tættere på henholdsvis pædagog og læreruddannelsen, hvor undervisere og studerende kan eksperimentere og afprøve didaktiske designs i et PlayLab, der er designet til at invitere, inspirere og insistere på en legende tilgang til læring (Københavns Professionshøjskole, 2021; Playful Learning, 2021a).
Seks undervisere, fra henholdsvis pædagog- og læreruddannelsen, med forskellige faglige profiler, er en del af undersøgelsen. Fælles for underviserne er, at de alle har deltaget i et kompetenceudviklingsforløb, hvor en legende tilgang til læring er sat på dagsordenen (Playful Learning, 2021b).
Vi vil i oplægget give eksempler på, hvordan undervisere oplever stemningen og atmosfæren i PlayLab, og hvilken indflydelse det har haft på deres undervisning, at have deltaget i kompetenceudviklingsforløbet. Undersøgelsen har særligt fokus på hvordan rum, relationer, materialiteter og teknologier får betydning for underviserens oplevelse af underviserrolle, undervisningsformer og lederskab (Berg, 2018; Van Manen, 1990, 2014, Winther, 2012).
Undersøgelsens videnskabsteoretiske udgangspunkt er inspireret af en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang. Denne tilgang benyttes, for at stræbe efter at forbinde de oplevelsesbaserede beskrivelser, og samtidig fortolke de handlinger og temaer som træder frem som betydningsfulde, og dermed forstå de levede erfaringer og meninger (Van Manen, 1990).
Undersøgelsen er en del af det igangværende ph.d.-projekt: Playful Learning og digitale artefakter integreret med bevægelse– et Design-based research projekt om udvikling af professionsdidaktik med en legende tilgang til læring på læreruddannelsen. Ph.d. projektet har til hensigt at frembringe forskningsbaseret og praksisnær viden om, hvilke potentialer og barrierer der er for en legende tilgang til læring, og er en del af det nationale program Playful Learning Research Extension (Playful Learning, 2021c).
Original languageDanish
Publication date12 Nov 2021
Number of pages2
Publication statusPublished - 12 Nov 2021
EventBridging - Dansk Bevægelses- og Idrætspædagogisk netværk: Bridging Movement, Creativity and Research - Brandbjerg Højskole, Jellinge, Denmark
Duration: 11 Nov 202111 Nov 2021
https://bridging.nu/konference/

Conference

ConferenceBridging - Dansk Bevægelses- og Idrætspædagogisk netværk
LocationBrandbjerg Højskole
Country/TerritoryDenmark
CityJellinge
Period11/11/202111/11/2021
Internet address

Cite this