Narrativ socialpædagogik giver pædagoger nye handlemuligheder

Anne Breumlund, Inger Bruun Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

131 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel viser, hvordan en narrativ socialpædagogisk metode skaber nye
pædagogiske handlemuligheder i relation til unge med autisme på et specialiseret botilbud. Artiklen bygger på resultater fra et toårigt praksisforskningsprojekt: Narrativ tilgang i socialpædagogiks arbejde. Et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt på socialområdet i Region Sjælland. Forskningsresultaterne peger på, at den narrative metode giver nye handlemuligheder i indsatsen i relation til unge med diagnoser og komplekse vanskeligheder. Metoden skaber forandringer hos pædagogerne og udvider mulighederne for forandringer hos de unge med autisme. I artiklen præsenteres kort det teoretiske grundlag og tre centrale narrative begreber i Michael Whites narrative terapi: ’Alternative fortællinger’, ’intention’ og ’eksternalisering’ – som var afsæt for udvikling af narrative redskaber og guidelines for den pædagogiske praksis. Viden blev opnået gennem fortællinger fra praksis i afprøvningsforløbet, hvor pædagogerne mødtes og delte fortællinger i kollektive refl eksionsrum. Disse er optaget på lydfi ler, tilsendt forskerne som herved har fået et vindue til praksis. En enkelt fortælling, fortalt af en pædagog på et af de deltagende botilbud, eksemplifi cerer analyse og resultater.
Original languageDanish
JournalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Volume5
Issue number1
Pages (from-to)92-104
Number of pages13
ISSN2446-2810
DOIs
Publication statusPublished - 12 Apr 2021

Cite this