Nibe Bredning, klapning af oprensningsmaterialer og vurdering af sedimentspredning

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden til Nibe samt Draget. Klappladsen for begge lokaliteter er umiddelbart nordvest for Klitgaard Hage. Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt sedimenttransport. Til formålet er softwaren MIKE 21 FM, udviklet af DHI, Hørsholm anvendt. Opgaven er en delopgave i det overordnede projekt ”Nibe Bredning, klapning af oprensningsmaterialer og vurdering af sedimentspredning i relation til udpegede naturtyper”, som udføres af Orbicon, Roskilde, for Aalborg Kommune.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages40
Publication statusPublished - 2010
SeriesDCE Contract Reports
Number86

Cite this