Notat Evaluering af projekt ‘Faglært til Fremtiden – flere unge i eud i Region H’. LO-Hovedstaden og Region Hovedstaden: Arbejdspakke 1: Tidlig undervisningsbaseret vejledning om eud og professionsmuligheder i 6. og 7. klasse

Arnt Vestergaard Louw, Niels-Henrik Møller Hansen

Research output: Working paperResearch

Abstract

LO Hovedstaden og Region Hovedstaden har igangsat projektet: "Flere unge i eud i Region H. Faglært som førstevalg - Tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervspraktikken i grundskolen" med det formål at styrke unges bevidsthed om erhvervsuddannelserne og dermed samtidigt styrke deres karrierekompetencer i erhvervsfaglig retning. Projektet henvender sig til elever i 6.- 9. klasse i folkeskoler på Københavns Vestegn.
Center for Ungdomsforskning vil forestå en evaluering af projektet, som handler om en kvalitativ undersøgelse af udvalgte udskolingselevers valg- og karrierekompetencer i forhold til valget af ungdomsuddannelsesforløb samt undersøgelse af betydningen af en styrket vejledningsindsats specifikt i forhold til viden om EUD og de professioner, der knytter sig her til.
Undersøgelsen vil bl.a. afdække følgende aspekter:
Hvilken betydning har en styrket vejledning ift. de unges udvikling af valg- og karrierekompetencer?
Hvilke forandringsprocesser understøtter en styrket vejledning ift. de unges udvikling af valg- og karrierekompetencer?
Hvordan forstår og håndterer de unge deres valgsituation?
Hvad lægger de unge vægt på, når de skal vælge ungdomsuddannelse?
Hvad betyder viden om ungdomsuddannelserne - herunder særligt erhvervsuddannelserne - for de unges valg- og karriereovervejelser?
Hvad betyder vejledning til ungdomsuddannelserne - herunder særligt erhvervsuddannelserne - for de unges valg- og karriereovervejelser?
Hvordan forstår og håndterer grundskolelærer og UU-vejledere deres vejledningsrolle i forhold til de unge?
Projektet gennemføres i samsarbejde med LO-Hovedstaden og region Hovedstaden.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Edition1
Volume1
Pages1-13
Number of pages14
Publication statusPublished - 23 Jun 2018

Cite this