Notat om arbejdet med innovation i Randers Kommune

Morten Balle Hansen, Jeppe Agger Nielsen

Research output: Working paper/PreprintWorking paperResearch

465 Downloads (Pure)

Abstract

Dette notat udgør en erfaringsopsamling fra innovationsdag i Randers Kommune, d. 13. november 2012. Notatet fremhæver hovedpointerne fra interne og eksterne
oplægsholdere og udpeger en række fokuspunkter/problemstillinger for arbejdet med
innovation i Randers Kommune. De syv identificerede hovedpunkter er; 1) udarbejdelse af de gode innovationsspørgsmål, 2) dobbeltudfordringen med på den ene side at sikre daglig drift og på den anden side at arbejde innovativt, 3) top-down versus bottom-up processer, dvs. hvor meget skal innovationsprocesserne designes og styres? 4) den særlige kontekst for innovation i Randers Kommune, herunder hvordan politikerne inddrages i innovationsprocessen, 5) Hvor tæt skal økonomi og innovationsdagsorden knyttes? 6) Hvordan er innovationsdagsordenen relateret til en overordnet strategi for Randers Kommune? og 7) selve organiseringen af innovationsprocessen. Notatet afsluttes med en række bud på potentielle samarbejdsprojekter mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet. Noter fra innovationsdagen er placeret i et længere bilag, der er tænkt som idékatalog.
Original languageDanish
Pages1-20
Number of pages20
Publication statusPublished - Dec 2012

Cite this