Notat vedr. regn, rørdimensionering og bassindimensionering: primært i forbindelse med vejanlæg

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

5909 Downloads (Pure)

Abstract

Dette notat vil redegøre for simple men meget anvendte metoder til dimensionering af afløbssystemer. Notatet vil primært behandle overfladevand(regnvand) som på en tilfredsstillende måde skal kunne ledes gennem afløbssystemet. Såfremt f.eks. husspildevand skal medtages er dimensioneringsproceduren ikke anderledes end nedenfor beskrevet - blot skal der huskes at medtage dette bidrag, hvis overfladevand og spildevand føres i samme rør i systemet. Notatet er opdelt i fire hovedemner: Først en gennemgang af nedbørsforhold i Danmark samt hvordan historiske (målte) nedbørsdata med fordel kan anvendes til disse simple dimensioneringsmetoder herefter, hvordan rørstrækninger og forsinkelsesbassiner kan dimensioneres og sluttelig hvordan sikkerhed i dimensioneringen kan (snart skal) implementeres. I forbindelse med vejafvanding bør Vejdirektoratets: Konstruktion og vedligehold af veje og stier, Hæfte 2 Afvandingskonstruktioner [Vejdirektoratet, 2003] nøje studeres. [Vejdirektoratet, 2003] nøje studeres.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages15
Publication statusPublished - 2006
SeriesDCE Lecture notes
Number6

Cite this