Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

Lisa Gjedde, Morten Misfeldt, Karin Levinsen

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

  163 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projektet Mobil Efteruddannelse er et samarbejde mellem ddannelsesinstitutioner
  og virksomheder i Region Syddanmark - herunder VUC’erne, der har til hensigt at udvikle mobile og praksisnære uddannelsesformer. Projektet er støttet af Regionsrådet og EU’s Socialfond. Projektet har haft til formål at udvikle innovativ uddannelse af medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, hvor man kan benytte sig af mobilens potentiale som digitalt værktøj og medie. Det kan understøtte en praksisnær og fleksibel læringssituation. Projektet har bl.a. arbejdet med arbejdsmarkedsdansk for medarbejdere med udenlandsk baggrund
  og arbejdsmarkedsengelsk. For at undersøge potentialerne i anvendelsen af mobile medier i forhold til VUC - kursister med læsevanskeligheder har projektet initieret et pilotforløb for ordblinde kursister i samarbejde med VUC Vejle. To hold kursister har over en kursusperiode på 5 uger afprøvet mobiltelefonen
  som læringsværktøj i dansk og matematik. I projekter om læring på arbejdspladsen har mobillæring tidligere vist sig at have potentiale for ordblinde og læsesvage. (Gjedde & Gredsted 2005, 2007). Der er bl.a. høstet erfaringer med mobil tale-til-tekst, der først blev udviklet i MELFO (Mobil E-læring for Ordblinde/læsesvage), som i et projekt støttet af VTU udviklede en scanner til oplæsning af tekster, der var fotograferet eller scannet på mobilen til brug på arbejdspladser og i privatlivet. Erfaringerne fra afprøvningen af løsningen i en række sammenhænge pegede på, at det var en stor hjælp for målgruppen af læsesvage håndværkere. Der er imidlertid mangel på viden om mobile mediers potentialer i forhold til undervisning af voksne med ordblindhed i FVU-regi. Forløbene i dette pilotprojekt er blevet observeret, og der er blevet gennemført interviews med kursister og lærere for at undersøge læringspotentialer med mobile medier i forhold til kursister med svage traditionelle læsekompetencer.
  I det følgende vil vi forholde os til nogle af de didaktiske muligheder og udfordringer, vi observerede i pilotkurset. Vi vil beskrive nogle eksempler på anvendelse i dansk og matematikundervisningen; nogle af de faldgruber man kan møde som underviser, når man for første gang skal til at anvende mobile medier i en læringssituation; og nogle af de potentialer som kan gøre det værd at anvende tid på at tænke mobilen ind i en didaktisk sammenhæng. Denne publikation har således til hensigt at viderebringe erfaringerne fra pilotforløbet
  med de udfordringer og overvejelser, det har medført. For at tydeliggøre de didaktiske potentialer og udfordringer i en mobil-didaktik for voksne med læsevanskeligheder har vi udviklet nogle didaktiske modeller, som
  forhåbentligt kan være til inspiration og reflektion i forbindelse med udviklingen
  af didaktiske design for mobil læring for voksne med læsevanskeligheder.
  Dette er første skridt i forhold til en videre udforskning af feltet omkring
  mobile medier og inklusion. En tak til de lærere og kursister på VUC
  Vejle og konsulenter fra VIFIN der har bidraget til pilotforløbets gennemførelse.
  Original languageDanish
  Publication date6 Nov 2012
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherAalborg Universitet. Institut for Læring og Filosofi
  ISBN (Electronic)ISBN 87-91692-12-1
  Publication statusPublished - 6 Nov 2012

  Cite this