Nye metoder til at identificere sorte pletter ved hjælp af GPS- og accelerometerdata

Kristian Hegner Reinau, Camilla Sloth Andersen, Niels Agerholm

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikel præsenteres en ny metode til at udpege sorte pletter ved hjælp af GPS- og accelerometerdata. Udfordringen er, at decelerationer opbremsninger i mindre grad kan anvendes til at identificere pludselige opbremsninger, hvorimod den afledte af decelerationen, rykket, netop beskriver pludseligheden af en opbremsning. Når en klar hastighedsreduktion sammenkædes med et større ryk, identificeres lokaliteter, hvoraf en del rimeligvis er potentielle sorte pletter. Der er dog brug for yderligere forskning mhp. at afklare hvilke tærskelværdier, som bør anvendes for at opnå fornuftige resultater.
Original languageDanish
JournalTrafik & Veje
Issue number8
Pages (from-to)21-24
ISSN1903-7384
Publication statusPublished - 2016

Cite this