One Year Study Plan: A Method for Holistic Evaluation of Sustainable Buildings of the Future

Gitte Gylling Hammershøj Olesen

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Interessen for kvantitativ vurdering af bygningers energimæssige ydeevne er øget gennem de seneste årtier i takt med den tekniske og praktiske udvikling af bæredygtige bygninger. Nu begynder konturerne af en mere holistisk tilgang til bæredygtige bygninger at dukke op, og den stadig mere holistisk strategi kræver nye måder at vurdere og evaluere vores bygninger, der ikke alene er baseret på kvantitative aspekter men især baseret på kvalitative aspekter.
Fra 2008 og tre år frem opfører VKR Holding syv individuelle demonstration huse i fem forskellige europæiske lande i overensstemmelse med Active House visionen. Husene er enfamiliehuse hvoraf det ene er et renoveringsprojekt. De syv huse er geografisk placeret over hele Europa, med to huse i henholdsvis Tyskland og Østrig, mens et hus er bygget i henholdsvis Danmark, Frankrig og Storbritannien. Alle husene er bygget med et samlet perspektiv med fokus på at kombinere et æstetisk energidesign, høj komfort og godt indeklima - der resulterer i minimal miljøpåvirkning. Når husene er bygget, flytter familier ind for en etårig periode for at teste, hvordan de oplever at bo i og med husene.
Forskningsprojektet består i at måle, registrere, analysere og sammenligne husene - ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder og perspektiver. Case Study Research metode vil blive anvendt til at behandle hvert enkelt hus som en individuel case. Semi-strukturerede interview (Kvale og Brinkmann 2009) og konstant overvåger vil blandt andre måleteknikker bruges til at indsamle data og endelig vil det blive analyseret, sammenstilles og diskuteres med henblik på at udvikle en metode til holistisk vurdering af bæredygtige byggeri fremtiden omsættes i praksis. Det samlede mål med projektet er at udvikle en metode til holistisk vurdering af fremtidens bæredygtige byggeri ved at tage både kvantitative og kvalitative metoder i betragtning.
Translated title of the contributionEt års studieplan: En Metode til Holistisk Værdisætning af Fremtidens Bæredygtige Bygninger
Original languageEnglish
Number of pages11
Publication statusPublished - 1 Nov 2010

Cite this