611 Downloads (Pure)

Abstract

”Online Communities” er et medie for brugere og fagfolk, hvor de kan mødes digitalt for at dele erfaringer, og dette kan anvendes som inspiration indenfor Brugerdreven Innovation. Via ”desk research” kan virksomheder opnå adgang til varierende mængder af brugere på en forholdsvist enkelt måde. I denne rapport beskrives eksperimentets opbygning, resultater og mulige værdi. Vi håber hermed på at kunne give praktisk indsigt i, hvorledes virksomheder fra byggematerialeindustrien kan agere i online communities.
Original languageDanish
Place of PublicationCenter for Industriel Produktion
PublisherProjekt InnoDoors ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet
Number of pages27
ISBN (Electronic)978-87-91831-43-0
Publication statusPublished - 2011

Cite this