Opfølgende hjemmebesøg med video: Et telemedicinsk eksperiment til innovation af tværsektorielt samarbejde

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patient i forbindelse med opfølgende hjemmebesøg, hvor velfungerende ældre har ageret patienter. formålet har været at beskrive de tekniske krav til infrastruktur og it-support samt de sundhedsfaglige forventninger til kvalitet og tryghed i forbindelse med opfølgende hjemmebesøg. Desuden er det tanken, at eksperimentet skal danne grundlag for en egentlig afprøvning af konceptet med rigtige patienter i en realistisk klinisk setting.
Original languageDanish
PublisherKORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Number of pages60
ISBN (Print)978-87-7488-761-4
Publication statusPublished - 2013

Cite this