Optimering af slutrensning på jorddambrug

Translated title of the contribution: Optimal wastewater treatment in trout farms

Ole Grønborg, Jens-Ole Frier

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Driften af traditionelle danske jorddambrug er under betydelig forandring i disse år. Dels har man gennem de foregående årtier intensiveret driften på de eksisterende brug betydeligt, og dels har man i de seneste år indført forskellige rensningsforanstaltninger med det formål at nedbringe miljøbelastningen. Indførelse af nye rensningsforanstaltninger har til en vis grad været karakteriseret ved, at det har været den enkelte dambruger, der gennem "trial and error", har fundet frem til brugbare metoder. Ofte har processen været kostbar, og ofte har slutresultatet ikke været optimalt. For at hjælpe dambrugserhvervet gennem ovenstående omstillingsproces vil det være nødvendigt at supplere med en langt mere systematisk og videnbaseret indsats. Det overordnede mål med en sådan indsats vil være at tilvejebringe så sikkert kendskab til rensningsforanstaltninger i dambrug, at dambrugeren på den ene side kan vurdere, om han får noget for sin investering, og myndighederne på den anden side kan have tiltro til, at de forudsagte renseeffektiviteter holder stik. En sådan indsats er naturligt nok delt i to faser, hvor man først indsamler al tilgængelig viden og siden forsøger gennem forskning at udfylde hullerne i denne. Dette projekt er ikke nogen undtagelse, idet projektets fase 1 har været centreret omkring indsamling af viden og identifikation af områder, hvor en sådan viden er mangelfuld. Fase 2 skal beskæftige sig med tilvejebringelse af ny viden, der vil kunne bringe rensningsteknologien i dambrug et betydeligt skridt fremad indenfor de afdækkede nøgleområder. Nærværende rapport er resultatet af fase 1 og beskæftiger sig derfor med afdækning af den tilgængelige viden indenfor området, vurdering af denne viden og udpegning af den vidensmangel, der er særlig vigtig for implementering af den optimale rensningsteknologi i dambrugserhvervet. Rapporten er opdelt i fire dele. Den første beskæftiger sig med kvantifikation af produktionsbidraget, den anden med dambrugets egenomsætning og de to sidste med de potentielle rensningsmuligheder for henholdsvis partikulært og opløst affald. Der har været lagt lige stor vægt på undersøgelsen af disse fire emner, da det har været meningen at starte bredt og derefter indsnævre forskningsområdet, når de egentlige undersøgelser i fase 2 skulle finde sted.
Translated title of the contributionOptimal wastewater treatment in trout farms
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherThe Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University
Number of pages94
ISBN (Print)879003321
Publication statusPublished - 2000
SeriesReport - Environmental Engineering Laboratory
Number1
ISSN1600-1850

Keywords

  • Aquaculture
  • Wastewater treatment

Cite this