"Our Friends Are Getting Better": Omgangsanalyse - Regnskabsdata fra danske virksomheder - Siger deres gearing noget om hvor godt et institut klarer sig?

Lars Krull, Peter E. R. Jensen, Daniel Høj

Research output: Working paper/PreprintWorking paperResearch

1671 Downloads (Pure)

Abstract

Danske Bank har de mest solide kunder – Ingen andre har så solide kunder

Virksomhederne har reduceret deres gearing væsentligt

Virksomheder med en stor fremmedkapital som er kunder i IKKE top 7 institutter har en markant større gearing end virksomheder i samme gruppe, der er kunder hos et top 7 institut.
Skomager bliv ved din læst?

Risiko syntes stadig at være en driver for pengeinstitutters vækststrategi

Kirketårnsprincippet – Anvendes nok ikke?

Vi har valgt at afdække forholdet:

Antal fremmedkapital kr./egenkapitalkrone
(i ord: antal fremmedkapital kr. pr. egenkapitalkrone)
(definition: fremmedkapital=balance-egenkapital)

Dette forhold udtrykker gearingen såvel ved den enkelte regnskabspligtige som ved valgte populationer igennem analysen (∑FK/ ∑EK).
Samlet set udtrykker det noget om, hvilke risici populationer bibringer et eller flere pengeinstitutter.
Vores analyse viser hvilke risici efter ovennævnte forhold udvalgte populationer (F.eks. et eller flere pengeinstitutter) aktivt har valgt at omgås.

En tese kunne måske være at et pengeinstituts politik for risiko på private og ikke regnskabspligtige erhverv minder om den som gælder for regnskabspligtige.
Dette forhold undersøges ikke nærmereMed baggrund i den positive konjunkturudvikling, hvordan har det påvirket kvaliteten af kundernes finansielle struktur.

Er der sammenhæng mellem et instituts størrelse, kunders størrelse og kvaliteten af deres kunders finansielle struktur? Og hvordan ser dette billede ud på tværs af landets regioner?

Er der en tendens til, at danske pengeinstitutter har kunder med lavere gearing lokalt i forhold til deres øvrige marked (kirketårnsprincippet)?Original languageDanish
Pages1 - 93
Number of pages93
Publication statusPublished - 12 May 2018

Cite this