På jagt efter klasse

Translated title of the contribution: The Pursuit of Class

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

13012 Downloads (Pure)

Abstract

The subjective dimension of class, class differences, symbolic boundary-drawing, sociale inequality

I afhandlingen På jagt efter klasse undersøger Stine Thidemann Faber, hvordan klasse manifesterer sig i kvinders fortællinger om hverdagsliv, og hvordan klasserelaterede forskelle opleves og kommer til udtryk sammen med andre differentieringsformer, først og fremmest køn.

Baggrunden for afhandlingen har været et ønske om at forstå og forklare, hvad klasse betyder i nuværende samfund. Med dette fokus tages afsæt i en efterhånden velkendt diskussion inden for sociologien, hvor mange afviser klasse som frugtbart begreb ud fra en betragtning om, at de forandringer, der er sket i samfundet igennem de sidste 20-30 år, betyder, at social differentiering ikke længere kan eller skal relateres til klasser, enten fordi der nu findes nye og mere centrale differentieringsmønstre fx køn og etnicitet, eller fordi en tiltagende individualisering har gjort alle spørgsmål om sådanne mønstre uvæsentlige og forældede.

Afhandlingen bygger på interviews med etnisk danske kvinder og studerer den subjektive oplevelse af klasse. Der fokuseres især på, på hvordan de interviewede kvinder selv opfatter deres sociale virkelighed, hvordan de hver især bestræber sig på at skabe mening i deres liv, og på den kreativitet, som de alle, eller måske især nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt.

Teoretisk tager afhandlingen afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer både som materielle fordelinger og som symbolske repræsentationer og mentale strukturer. En anden central reference er den poststrukturalistiske kønsforsker Judith Butlers teori om performativitet. Dette begreb introduceres for at tydeliggøre, at både køn og klasse er historisk konstruerede kategorier. I afhandlingen begrebsliggøres klasse således som en aktiv og kreativ gøren. Det centrale er fremhævelsen af, at identiteter konstant skal skabes og vedligeholdes, og at mennesker i denne skabelsesproces har mulighed for at bearbejde og forhandle de positioner, som de bliver tilbudt.

Afhandlingen konkluderer, at klassespørgsmålet er helt centralt, også når det kommer til at forklare og forstå kvinder i nuværende samfund. I de livsfortællinger, som afhandlingen bygger på, er det tydeligt, at sociale skel, distinktioner og skillelinjer kontinuerligt reciteres og opretholdes i kvindernes italesættelse af og relationer til andre, og at kvindernes habitus i høj grad spiller ind på deres selvforståelse og på deres personlige oplevelser, erfaringer, dispositioner og handlingsvalg. Det fremgår imidlertid også, at betydningen af klasse i dag er langt mere flydende og tvetydig end tidligere; fx manifesterer klasse sig i højere grad via modstand, afstandtagen og disidentifikation end via accept og identifikation.

Original languageDanish
Place of PublicationAalborg Universitet
PublisherInstitut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet
Number of pages271
Publication statusPublished - 2008

Keywords

 • Women
 • Gender
 • Class
 • Intersectionality
 • Disidentification
 • Performativity
 • Respectability
 • Distinctions
 • Recognition
 • Pierre Bourdieu
 • Judith Butler
 • Beverley Skeggs
 • Julie Bettie
 • Michèle Lamont

Cite this

Faber, S. T. (2008). På jagt efter klasse. Aalborg Universitet: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.
Faber, Stine Thidemann. / På jagt efter klasse. Aalborg Universitet : Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet, 2008. 271 p.
@phdthesis{a2d19f00734411dd9a60000ea68e967b,
title = "P{\aa} jagt efter klasse",
abstract = "The subjective dimension of class, class differences, symbolic boundary-drawing, sociale inequalityI afhandlingen P{\aa} jagt efter klasse unders{\o}ger Stine Thidemann Faber, hvordan klasse manifesterer sig i kvinders fort{\ae}llinger om hverdagsliv, og hvordan klasserelaterede forskelle opleves og kommer til udtryk sammen med andre differentieringsformer, f{\o}rst og fremmest k{\o}n. Baggrunden for afhandlingen har v{\ae}ret et {\o}nske om at forst{\aa} og forklare, hvad klasse betyder i nuv{\ae}rende samfund. Med dette fokus tages afs{\ae}t i en efterh{\aa}nden velkendt diskussion inden for sociologien, hvor mange afviser klasse som frugtbart begreb ud fra en betragtning om, at de forandringer, der er sket i samfundet igennem de sidste 20-30 {\aa}r, betyder, at social differentiering ikke l{\ae}ngere kan eller skal relateres til klasser, enten fordi der nu findes nye og mere centrale differentieringsm{\o}nstre fx k{\o}n og etnicitet, eller fordi en tiltagende individualisering har gjort alle sp{\o}rgsm{\aa}l om s{\aa}danne m{\o}nstre uv{\ae}sentlige og for{\ae}ldede. Afhandlingen bygger p{\aa} interviews med etnisk danske kvinder og studerer den subjektive oplevelse af klasse. Der fokuseres is{\ae}r p{\aa}, p{\aa} hvordan de interviewede kvinder selv opfatter deres sociale virkelighed, hvordan de hver is{\ae}r bestr{\ae}ber sig p{\aa} at skabe mening i deres liv, og p{\aa} den kreativitet, som de alle, eller m{\aa}ske is{\ae}r nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt.Teoretisk tager afhandlingen afs{\ae}t i den franske sociolog Pierre Bourdieus forst{\aa}else af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer b{\aa}de som materielle fordelinger og som symbolske repr{\ae}sentationer og mentale strukturer. En anden central reference er den poststrukturalistiske k{\o}nsforsker Judith Butlers teori om performativitet. Dette begreb introduceres for at tydeligg{\o}re, at b{\aa}de k{\o}n og klasse er historisk konstruerede kategorier. I afhandlingen begrebsligg{\o}res klasse s{\aa}ledes som en aktiv og kreativ g{\o}ren. Det centrale er fremh{\ae}velsen af, at identiteter konstant skal skabes og vedligeholdes, og at mennesker i denne skabelsesproces har mulighed for at bearbejde og forhandle de positioner, som de bliver tilbudt. Afhandlingen konkluderer, at klassesp{\o}rgsm{\aa}let er helt centralt, ogs{\aa} n{\aa}r det kommer til at forklare og forst{\aa} kvinder i nuv{\ae}rende samfund. I de livsfort{\ae}llinger, som afhandlingen bygger p{\aa}, er det tydeligt, at sociale skel, distinktioner og skillelinjer kontinuerligt reciteres og opretholdes i kvindernes itales{\ae}ttelse af og relationer til andre, og at kvindernes habitus i h{\o}j grad spiller ind p{\aa} deres selvforst{\aa}else og p{\aa} deres personlige oplevelser, erfaringer, dispositioner og handlingsvalg. Det fremg{\aa}r imidlertid ogs{\aa}, at betydningen af klasse i dag er langt mere flydende og tvetydig end tidligere; fx manifesterer klasse sig i h{\o}jere grad via modstand, afstandtagen og disidentifikation end via accept og identifikation.",
keywords = "Kvinder, K{\o}n, Klasse, Intersektionalitet, Disidentifikation, Performativitet, Symbolske gr{\ae}nsedragninger, Respektabilitet, Distinktioner, Anerkendelse, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Beverley Skeggs, Julie Bettie, Mich{\`e}le Lamont, Women, Gender, Class, Intersectionality, Disidentification, Performativity, Respectability, Distinctions, Recognition, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Beverley Skeggs, Julie Bettie, Mich{\`e}le Lamont",
author = "Faber, {Stine Thidemann}",
year = "2008",
language = "Dansk",
publisher = "Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet",

}

Faber, ST 2008, På jagt efter klasse. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet, Aalborg Universitet.

På jagt efter klasse. / Faber, Stine Thidemann.

Aalborg Universitet : Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet, 2008. 271 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - På jagt efter klasse

AU - Faber, Stine Thidemann

PY - 2008

Y1 - 2008

N2 - The subjective dimension of class, class differences, symbolic boundary-drawing, sociale inequalityI afhandlingen På jagt efter klasse undersøger Stine Thidemann Faber, hvordan klasse manifesterer sig i kvinders fortællinger om hverdagsliv, og hvordan klasserelaterede forskelle opleves og kommer til udtryk sammen med andre differentieringsformer, først og fremmest køn. Baggrunden for afhandlingen har været et ønske om at forstå og forklare, hvad klasse betyder i nuværende samfund. Med dette fokus tages afsæt i en efterhånden velkendt diskussion inden for sociologien, hvor mange afviser klasse som frugtbart begreb ud fra en betragtning om, at de forandringer, der er sket i samfundet igennem de sidste 20-30 år, betyder, at social differentiering ikke længere kan eller skal relateres til klasser, enten fordi der nu findes nye og mere centrale differentieringsmønstre fx køn og etnicitet, eller fordi en tiltagende individualisering har gjort alle spørgsmål om sådanne mønstre uvæsentlige og forældede. Afhandlingen bygger på interviews med etnisk danske kvinder og studerer den subjektive oplevelse af klasse. Der fokuseres især på, på hvordan de interviewede kvinder selv opfatter deres sociale virkelighed, hvordan de hver især bestræber sig på at skabe mening i deres liv, og på den kreativitet, som de alle, eller måske især nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt.Teoretisk tager afhandlingen afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer både som materielle fordelinger og som symbolske repræsentationer og mentale strukturer. En anden central reference er den poststrukturalistiske kønsforsker Judith Butlers teori om performativitet. Dette begreb introduceres for at tydeliggøre, at både køn og klasse er historisk konstruerede kategorier. I afhandlingen begrebsliggøres klasse således som en aktiv og kreativ gøren. Det centrale er fremhævelsen af, at identiteter konstant skal skabes og vedligeholdes, og at mennesker i denne skabelsesproces har mulighed for at bearbejde og forhandle de positioner, som de bliver tilbudt. Afhandlingen konkluderer, at klassespørgsmålet er helt centralt, også når det kommer til at forklare og forstå kvinder i nuværende samfund. I de livsfortællinger, som afhandlingen bygger på, er det tydeligt, at sociale skel, distinktioner og skillelinjer kontinuerligt reciteres og opretholdes i kvindernes italesættelse af og relationer til andre, og at kvindernes habitus i høj grad spiller ind på deres selvforståelse og på deres personlige oplevelser, erfaringer, dispositioner og handlingsvalg. Det fremgår imidlertid også, at betydningen af klasse i dag er langt mere flydende og tvetydig end tidligere; fx manifesterer klasse sig i højere grad via modstand, afstandtagen og disidentifikation end via accept og identifikation.

AB - The subjective dimension of class, class differences, symbolic boundary-drawing, sociale inequalityI afhandlingen På jagt efter klasse undersøger Stine Thidemann Faber, hvordan klasse manifesterer sig i kvinders fortællinger om hverdagsliv, og hvordan klasserelaterede forskelle opleves og kommer til udtryk sammen med andre differentieringsformer, først og fremmest køn. Baggrunden for afhandlingen har været et ønske om at forstå og forklare, hvad klasse betyder i nuværende samfund. Med dette fokus tages afsæt i en efterhånden velkendt diskussion inden for sociologien, hvor mange afviser klasse som frugtbart begreb ud fra en betragtning om, at de forandringer, der er sket i samfundet igennem de sidste 20-30 år, betyder, at social differentiering ikke længere kan eller skal relateres til klasser, enten fordi der nu findes nye og mere centrale differentieringsmønstre fx køn og etnicitet, eller fordi en tiltagende individualisering har gjort alle spørgsmål om sådanne mønstre uvæsentlige og forældede. Afhandlingen bygger på interviews med etnisk danske kvinder og studerer den subjektive oplevelse af klasse. Der fokuseres især på, på hvordan de interviewede kvinder selv opfatter deres sociale virkelighed, hvordan de hver især bestræber sig på at skabe mening i deres liv, og på den kreativitet, som de alle, eller måske især nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt.Teoretisk tager afhandlingen afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer både som materielle fordelinger og som symbolske repræsentationer og mentale strukturer. En anden central reference er den poststrukturalistiske kønsforsker Judith Butlers teori om performativitet. Dette begreb introduceres for at tydeliggøre, at både køn og klasse er historisk konstruerede kategorier. I afhandlingen begrebsliggøres klasse således som en aktiv og kreativ gøren. Det centrale er fremhævelsen af, at identiteter konstant skal skabes og vedligeholdes, og at mennesker i denne skabelsesproces har mulighed for at bearbejde og forhandle de positioner, som de bliver tilbudt. Afhandlingen konkluderer, at klassespørgsmålet er helt centralt, også når det kommer til at forklare og forstå kvinder i nuværende samfund. I de livsfortællinger, som afhandlingen bygger på, er det tydeligt, at sociale skel, distinktioner og skillelinjer kontinuerligt reciteres og opretholdes i kvindernes italesættelse af og relationer til andre, og at kvindernes habitus i høj grad spiller ind på deres selvforståelse og på deres personlige oplevelser, erfaringer, dispositioner og handlingsvalg. Det fremgår imidlertid også, at betydningen af klasse i dag er langt mere flydende og tvetydig end tidligere; fx manifesterer klasse sig i højere grad via modstand, afstandtagen og disidentifikation end via accept og identifikation.

KW - Kvinder

KW - Køn

KW - Klasse

KW - Intersektionalitet

KW - Disidentifikation

KW - Performativitet

KW - Symbolske grænsedragninger

KW - Respektabilitet

KW - Distinktioner

KW - Anerkendelse

KW - Pierre Bourdieu

KW - Judith Butler

KW - Beverley Skeggs

KW - Julie Bettie

KW - Michèle Lamont

KW - Women

KW - Gender

KW - Class

KW - Intersectionality

KW - Disidentification

KW - Performativity

KW - Respectability

KW - Distinctions

KW - Recognition

KW - Pierre Bourdieu

KW - Judith Butler

KW - Beverley Skeggs

KW - Julie Bettie

KW - Michèle Lamont

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - På jagt efter klasse

PB - Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet

CY - Aalborg Universitet

ER -

Faber ST. På jagt efter klasse. Aalborg Universitet: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet, 2008. 271 p.