Part 1: Ulineær Regression med Neurale Netværk. Nonlinear Regression using Neural Network

Research output: PhD thesis

Abstract

Denne rapport er 1.del af den samlede dokumentation for Ph.D. arbejdet. Den samlede dokumentation består af to dele. Disse dele er: · Del 1: "Ulineære regression med neurale netværk · Del 2: "Prediktion, simulering og regulering med neurale netværk Rapporten indleder med en beskrivelse af baggrunden for iværksættelsen af projektet. Har beskrives forskellige publikationer, der forslår anvendelsen af neurale net inden for forskellige delområder af proceskontrol. En central erkendelse er her at de neurale net alle steder fungerer ved at approximere eller estimere forskellige relevante funktioner. Herefter introducered de grundlæggende begreber omkring neurale net og Multi Lags Perceptronen (MLP). Den nødvendige teori for MLP til approximation og konsistent estimation af funktioner beskrives med detajler henlagt til appendix og en væsentlig ulempe, der mindsker den praktiske relevans af denne teori påpeges. En alternativ struktur baseret på estimation med Parzen Window metoden introduceres og analyseres. Det konkluderes at denne struktur ikke medfører ovennævnte ulempe. Tilsidst beskrives tests og resultater af forskellige nettyper, der antyder fordelene ved den alternative struktur baseret på Parzen estimatoren.
Original languageDanish
Publisher
Print ISBNsxxxxxxxxxx
Publication statusPublished - 1993

Cite this