Pendlingens sociale geografi – transportmiddelvalg i lyset af pendlerens politiske holdninger, sociale normer og kultur

Anne Vingaard Olesen, Ole B. Jensen, Erik Kjems, Kristian Hegner Reinau, Morten Frølund, Thomas Sick Nielsen

Research output: Contribution to journalConference article in JournalResearchpeer-review

Abstract

Danske pendlere kører fortrinsvist i bil – også i store byer som København. Når rejsetiden er 20 minutter i bil var der blandt pendlere bosiddende i Hovedstaden godt 15 % cyklister, 35 % bilister og 15 % i offentlig transport. De resterende 35 % var enten til fods eller vekslede mellem forskellige transportmidler fra dag til dag. Tilsvarende ved 20 minutter var andelene blandt sjællændere godt 5 % cyklister, 55 % bilister og godt 5 % i offentlig transport. Region Nord- og Midtjylland havde begge 5 % på cykel, 75 % i bil og 5 % i offentlig transport. I Syddanmark sås ved 20 minutters rejsetid 10 % cyklister, 60 % i bil og 5 % i bus/tog. Beregningerne er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2235 pendlere. Vi estimerede elasticitet i transportmiddelvalget med hensyn til rejsetid i bil. Rejsetiderne blev beregnet ved brug af Google Maps Distance Matrix. Pendlerne var alle i beskæftigelse, 18-65 år og med samme fordeling af køn, alder, geografi og uddannelse, som den danske baggrundsbefolkning. Desuden præsenteres en typologi af pendlere, der indeholder 4 overordnede grupperinger. “Bilister uden klare holdninger” (32 %), “grønne pendlere i storbyen” (30 %), “bilister der bor uden for de store byer” (23 %) og endelig ”anti-grønne bilister” (15 %). Denne opdeling i pendler-grupperinger indeholdt overraskende få holdninger og kultur.
Original languageDanish
JournalArtikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet
Number of pages18
ISSN1603-9696
Publication statusPublished - 2016
EventTrafikdage 2016 - Aalborg
Duration: 22 Aug 201623 Aug 2016
http://www.trafikdage.dk/

Conference

ConferenceTrafikdage 2016
LocationAalborg
Period22/08/201623/08/2016
Internet address

Cite this