Per Nørgårds “nordiske" periode: Interferens som følge af et personligt udtryk

Rie B. Nielsen, Anders Bonde

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  s. 491-653 + bilag 

  Per Nørgård (f. 1932) er en af de nulevende danske komponister, hvis musik har givet anledning til flest skriverier. Det være sig i bøger, aviser, tidsskrifter m.m. Samtidigt foreligger fra komponisten selv et væld af artikler og manuskripter, omhandlende musikteori, analyser, kulturkritik m.m. I en lang række af disse skrifter fra især 1980'erne og 1990'erne dukker ordet "interferens" til stadighed op i såvel Per Nørgårds egne som andres udtalelser og kommentarer, knyttet til hans kompositoriske virke. Interferensfænomenet har med tiden vist sig at have en helt central placering i forbindelse med hans musik, dog uden at der på noget tidspunkt er opstillet fyldestgørende definitioner af begrebet. Samtidig har Per Nørgård flere gange fremhævet, hvorledes interferensen synes at stå som en overordnet fællesnævner for hele hans produktion trods store stilistiske forskelle. Som følge deraf opstår interessen for at undersøge, hvordan interferensen kommer til udtryk i hans tidligste værker, idet disse almindeligvis bliver betragtet i forlængelse af en dansk tradition og æstetik med rødder tilbage til Carl Nielsen og Vagn Holmboe. Men i lyset af senere kompositioner, kommer der altså nye aspekter frem, der ændrer såvel udøverens som tilhørerens opfattelse af musikken. Specialets formål er følgelig: At klarlægge interferensbegrebet i forhold til Per Nørgårds musik med særlig vægt på hans tidligste kompositioner fra 1949 og frem til 1959.

  Original languageDanish
  JournalCol Legno : musikalske studier fra Institut for Musik og Musikterapi og Nordjysk Musikkonservatorium
  Issue number4. stak
  Number of pages162
  ISSN0908-1984
  Publication statusPublished - 1997

  Cite this