Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

Abstract

Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt.

Anders Christian Larsen 1, Per Ejstrud 1, Peter Brøndum Mortensen 1, Mette Karen Yilmaz 2, Göran

Borghede², Mogens Vyberg³, Ole Thorlacius-Ussing 1

1 Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg.

2 Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg.

³ Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg

Baggrund

Internationale studier indicerer, at perioperativ kemoterapi med indledende præoperativt kemoterapi er

virksomt hos patienter med adenokarcinom i ventrikel og cardia. I Aalborg er der indført en 3-stofs

kombinationskemoterapi i form af Epirubicin (50 mg/m2), Oxaliplatin (130 mg/m2) og peroral

Capecitabine (500 mg/m2 x 2). Der gives standard antiemetika.

Patientmateriale

I perioden 01.05.08 - 01.03.09 er der konsekutivt inkluderet 13 patienter. Alle patienterne blev

vurderet ved den multidisciplinære tværfaglige team konference og fundet egnet til perioperativ

kemoterapi. 1 blev efterfølgende ekskluderet på grund af almen svækkelse, der forhindrede operation.

Resultater

Den initiale kliniske TNM stadieinddeling viste en median på T3N1M0 præoperativt. Dette

sammenlignes med den postoperative TNM stadie, som havde en median ypT2ypN0ypM0. Alle på

nær 1 gennemførte 3 fulde serier med acceptable bivirkninger.

Alle patienterne gennemgik efterfølgende kurativ intenderet resektion: 9 fik foretaget

thorakoabdominal cardiaresektion, 2 fik foretaget total gastrektomi og 1 subtotal gastrektomi.

Der blev set i alt 4 postoperative komplikationer: 1 patient med blødning, 1 med ileus, 1 med

lungeødem og 1 fik et empyem, men ved det efterfølgende eksplorative indgreb, blev der konstateret

intakt anastomose.

To af patienterne gik i komplet remission efter 3 præoperative serier og blev klassificeret som en

ypT0ypN0ypM0 tumor.

Postoperativt gennemførte 9 ud af 12 den planlagte postoperative kemobehandling. Blandt de øvrige

havde 1 komplet remission men accidentiel ekstravasation af cytostatika og deraf følgende

hudnekrose. Den anden patient gennemførte 2 ud af 3 serier kemoterapi præoperativt uden påviselig

tumorreduktion og dermed ingen effekt af kemoterapi. Den tredje var alment afkræftet og ikke i stand

til at modtage kemoterapi postoperativt.

Diskussion

Efter indførelse af perioperativ kemoterapi til ventrikel og cardia cancer er der stadig mange faktorer,

der spiller ind på, om patienten får et vellykket forløb. Dette materiale viser, at peroral Capecitabine i

kombination med oxaliplatin og epirubicin er yderst virksomt og samtidigt så tolerabelt for

patienterne, at de 2 uger efter endt kemoterapi kan gennemgå operation.

Konklusion

Perioperativ kemobehandling til patienter med ventrikel- og cardiacancer medførte for 2 ud af 12

patienter totalt tumorsvind.

Der sås ingen bivirkninger udover de forventelige. Operation kunne gennemføres med en acceptabel

komplikationsfrekvens.

Original languageDanish
Publication date2009
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes
EventDansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2009 - Kastrup
Duration: 11 Jun 200912 Jun 2009

Conference

ConferenceDansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2009
CityKastrup
Period11/06/200912/06/2009

Cite this