Personbefordring i landdistrikter: udfordringer og muligheder

Niels Agerholm, Jørgen Møller

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

176 Downloads (Pure)

Abstract

Befordring af personer i landdistrikterne er et centralt emne i disse år, og den kollektive transport omorganiseres. Befolkningstallet er mange steder vigende, men alligevel er behovet for befordring stigende, fordi landsbyer i dag kun kan eksistere og forstås som højmobile pendlersamfund. Samtidigt giver moderne kommunikationsteknologi nye måder at organisere befordringen på. Derfor blev befordringsbehovet i landdistrikter undersøgt med Favrskov Kommune som casekommune. Dataindsamlingen blev foretaget ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews og en ekspertkonference. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er følgende: Kollektiv transport i dens nuværende form opfattes kun som et relevant og brugbart befordringsmiddel af et fåtal ifm. bolig-arbejdsbefordringen. Det vigtigste transportmiddel er personbilen, og kollektiv trafik dækker ikke befolkningens behov for befordring tilstrækkeligt. En betydelig andel af befolkningen anvender moderne kommunikationsmidler som mobiltelefon og internet, og manglende forståelse for brugen af disse er ikke en større barriere mod indførelse af mere intelligente løsninger til personbefordringen.
Original languageDanish
JournalTeknik & Miljoe
Issue number11
Number of pages5
ISSN1902-2654
Publication statusPublished - Nov 2011

Projects

Landdistrikternes Transportbehov

Agerholm, N. & Møller, J.

<ingen navn>

01/05/200931/05/2011

Project: Research

Cite this