Personbefordring i landdistrikter: udfordringer og muligheder

Niels Agerholm, Jørgen Møller

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaper without publisher/journalResearch

135 Downloads (Pure)

Abstract

Befordring af personer i landdistrikterne er et centralt emne i disse år, og den kollektive transport omorganiseres. Befolkningstallet er mange steder vigende, men alligevel er behovet for befordring stigende, fordi landsbyer i dag kun kan eksistere og forstås som højmobile pendlersamfund. Samtidigt giver moderne kommunikationsteknologi nye måder at organisere befordringen på. Derfor blev befordringsbehovet i landdistrikter undersøgt med Favrskov Kommune som casekommune. Dataindsamlingen blev foretaget ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews og en ekspertkonference. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er følgende: Kollektiv transport i dens nuværende form opfattes kun som et relevant og brugbart befordringsmiddel af et fåtal ifm. bolig-arbejdsbefordringen. Det vigtigste transportmiddel er personbilen, og kollektiv trafik dækker ikke befolkningens behov for befordring tilstrækkeligt. En betydelig andel af befolkningen anvender moderne kommunikationsmidler som mobiltelefon og internet, og manglende forståelse for brugen af disse er ikke en større barriere mod indførelse af mere intelligente løsninger til personbefordringen.
Original languageDanish
Publication date8 Dec 2011
Number of pages5
Publication statusPublished - 8 Dec 2011
EventVejforum - Nyborg, Denmark
Duration: 7 Dec 20118 Dec 2011

Conference

ConferenceVejforum
CountryDenmark
CityNyborg
Period07/12/201108/12/2011

Cite this